O nás Ekonomika Kariéra Kontakt

Univerzálna stavebná firma, stavby na kľúč. Výstavba, generálne opravy a rekonštrukcie chladiacich veží, odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.

Mikrochladiče pic

Oblasť mikrochladičov je perspektívnym a progresívnym riešením nových chladiacich okruhov, kde je možné chladenie zabezpečiť samostatnými montovanými chladiacimi jednotkami s rôznymi parametrami a reguláciou. Naša spoločnosť zabezpečuje dodávku, montáž a servis týchto technologických celkov, vrátane návrhu veľkosti, typu mikrochladičov od rôznych výrobcov a chladiče rôznych typov.

Mikrochladiče sú malé mokré atmosferické chladiče priemyselnej vody vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov. Privádzaná oteplená voda je vstrekovaná špeciálnymi tryskami umiestnenými v hornej časti mikrochladiča na chladiacu výplň ztvarovaných dosiek.

Prostredníctvom sacieho axiálneho ventilátora umiestneného v hornej časti mikrochladiča prúdi proti pohybu oteplenej vody vzduch, ktorý odoberá podstatnú časť tepla z tejto vody. Vzduch je privádzaný nasávacími otvormi a usmerňovaný žalúziami v spodnej časti mikrochladiča.

Ochladená voda je zhromažďovaná vo vani mikrochladiča, resp. v zbernej nádrži pri prevedení na betónový základ a čerpadlami dopravovaná do technológie.

V rámci týchto činností zabezpečujeme: