O nás Ekonomika Kariéra Kontakt

Univerzálna stavebná firma, stavby na kľúč. Výstavba, generálne opravy a rekonštrukcie chladiacich veží, odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.

Kariéra pic

Vzdelávanie v spoločnosti


Projekt - Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a pracovného potenciálu v spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. – realizovaného za pomoci Európskeho sociálneho fondu


Naša spoločnosť bola úspešná pri schválení finančnej podpory zo strany Európskeho sociálneho fondu. V rámci tohto projektu boli zrealizované nasledujúce školenia:


pdf

Ďalšie vykonávané aktivity súvisiace s projektom:


pdf

Celkový počet účastníkov školení bol 91, v členení 79 mužov a 12 žien.


Bližšie informácie o možnostiach podpory zo strany Európskeho sociálneho fondu nájdete na webovej stránke ESF www.esf.gov.sk


Podpora rastu zamestnanosti - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) www.sia.gov.sk.