O nás Ekonomika Kariéra Kontakt

Univerzálna stavebná firma, stavby na kľúč. Výstavba, generálne opravy a rekonštrukcie chladiacich veží, odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.

Kariéra pic

Ak ste si nevybrali z inzerovaných pozícií a máte napriek tomu záujem pracovať v našej spoločnosti, označte jednu z nižšie uvedených oblastí:
Marketing a obchodná príprava stavieb
Technická príprava stavieb
Realizácia stavieb, vedenie projektu
Ekonomická príprava stavieb, sledovanie nákladov
Oblasť BOZ, PO, OŽP
Ekonomicko-správne činnosti
Robotnícke profesie

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Titul:
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:

KONTAKTNÁ ADRESA:

Ulica, č.:
Obec:
PSČ:
Telefón*:
Mobil*:
E-mail*:
Fax*:
* Zadajte aspoň jeden z údajov.
Najvyššie dosiahnuté
vzdelanie:
Študenti uviesť študijný ročník:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

(jednotlivé pracovné skúsenosti zoraďte tak, aby v poradí na prvom mieste bolo uvedené vaše súčasné alebo posledné zamestnanie)
Zamestnávateľ:
pozícia:
činnosť:
od - do:
 
Zamestnávateľ:
pozícia:
činnosť:
od - do:
 
Zamestnávateľ:
pozícia:
činnosť:
od - do:
 

OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI

Materský jazyk: Slovenčina
Čeština
Iný
:
Jazykové znalosti: Angličtina
Nemčina
iné:

Sociálne schopnosti a zručnosti:

(uveďte napr. úroveň komunikačných schopností, schopnosť tímovej práce, schopnosť koučovania, vyjednávania a i.)

Organizačné schopnosti a zručnosti:

(uveďte napr. úroveň koordinácie tímovej práce, schopnosť riadenia procesov, ľudí, projektov, rozpočtov a i.)
Znalosť práce s PC: MS Office
Práca s Internetom
MS Project
iné znalosti SW:

Technické schopnosti a vedomosti a platné profesijné oprávnenia:

(uveďte špecializáciu oprávnenia; odborná spôsobilosť vo výstavbe-stavbyvedúci, stavebný dozor; certifikáciu; autorizáciu; zváračský preukaz; strojnícky preukaz; žeriavnický preukaz; lešenársky preukaz a i.)
Vodičský preukaz:
Termín možného nástupu
(u študentov
počet hodín týždenne):
Očakávaný minimálny hrubý
mesačný nástupný plat
(v Sk):
Doplňujúce informácie:

Poučenie:

CHVB a.s. prehlasuje, že všetky vami poskytnuté osobné údaje budú archivované a spracovávané len pre vyhľadanie vhodnej ponuky pracovného uplatnenia uchádzačov v rámci našej spoločnosti. Ak do 12 mesiacov nenájdeme pre Vás vhodné uplatnenie, budú vaše osobné údaje skartované. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a uchovávaním môžete kedykoľvek odvolať.

Prehlásenie:

Prehlasujem, že v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, potvrdením tlačidla ODOSLAŤ súhlasím so spracovaním všetkých mojich osobných údajov v tomto dotazníku, ktoré týmto dobrovoľne poskytujem spoločnosti CHVB a.s. za účelom získania zamestnania v tejto spoločnosti. Súhlas udeľujem na dobu 12 mesiacov od dátumu odoslania tohto dotazníka.